نام پروژه : شرکت چینی نام

سال ساخت : سال 89

مکان : همدان  لالجین

میزان تناژ : 290 تن