نام پروژه : ساختمان اداره کل آموزش وپرورش استان همدان

سال ساخت : سال 88

مکان : همدان

میزان تناژ : 250 تن

توضیح : اولین ساختمان با اسکلت پیچ ومهره ای در استان همدان