نام پروژه : شرکت بینا رزن

سال ساخت : سال 91

مکان : رزن

میزان تناژ : 320 تن