نام پروژه : شرکت بسیم هاله

سال ساخت : سال 96

مکان : همدان

میزان تناژ : 380