نام پروژه : ساختمان فرمانداری استان همدان

سال ساخت : سال 96

مکان : همدان

میزان تناژ : 280 تن